Rootes Car Club Sweden.  Ordf. Christian Carlsson tel 013-297279.   Mail: info@rootes.se

Startsida Kontakt Träff-foton Klubben Bilarna

Klubbens mailadress:  info@rootes.se

Klubbens postadress: Rootes Car Club c/o Emilsson, Rödjenäs Dorishult 1, 57495 Björköby

Klubbens telefonnummer: Ordf. 013-297279 eller 070-3728106, Sekr. 073-0914546

Om du har synpunkter på hemsidan, om den inte fungerar bra i din dator eller om något sakfel finns - hör av dig till hemsidans redaktör:  webmaster@rootes.se


Ur fotoalbumen: 1. En härlig sommarutflykt på cyklar och i öppen Sunbeam-Talbot 1950: 2. Hon som nog helst ville visa sin nya höstkappa, men Humber Hawk -54 fick vara med som bakgrund.

Kommentar till kartskissen:

Om du kommer söderifrån eller från Värmlandshållet så kommer du troligen in i Ludvika på riksväg 50. Efter ett vägarbetsområde vid Ludvikas södra infart kommer du till norra utfarten med
rondellen med en underlig mackapär till höger om rondellen. Tag där riksväg 66 mot VÄSTERÅS. Du kommer då så småningom till rondellen med båtar vid Smedjebacken. Där tar du mot SÄTER (inget vägnummer), slingrar dig igenom Smedjebacken och åker den långa Vasagatan som övergår i landsvägen mot Säter. Efter några kilometer är du vid JOBSBO och där finns vägvisare mot KORSHEDEN och GLADTJÄRN.

Om du kommer från Mälardalen eller från sydost så är du troligen på riksväg 66 och efter en eller annan korsning vid FAGERSTA, så kommer du så småningom till rondellen med båtar vid Smedjebacken. Där tar du mot SÄTER och kör som det beskrivs ovan.

Om du kommer norrifrån så kan du en bit efter Borlänge på riksväg 50 ta av åt vänster där det står SELLNÄS och ROMME ALPIN på vägvisarna. Senare står det SMEDJEBACKEN. Det är belagd väg, föga trafikerad, och du når vid JOBSBO vägskylten som visar mot KORSHEDEN och GLADTJÄRN.
Det går givetvis att norrifrån ta riksväg 50 ända ner till Ludvika och där ta 66:an mot Västerås och i rondellen med  båtar vid Smedjebacken ta mot SÄTER enligt beskrivning ovan.

Om du kör på GPS, så kanske du inte hittar Gladtjärn eftersom det inte är ett ortsnamn. Försök då i stället med ”JOBSBO (Smedjebacken)”. Då bör du vägledas till vägskylten med KORSHEDEN och GLADTJÄRN.

Om du trots allt kommer på avvägar, ring Christian på 0703-728106 eller Thomas på 070-1016102