Rootes Car Club Sweden.  Ordf. Christian Carlsson tel 013-297279.   Mail: info@rootes.se

Startsida Kontakt Träff-foton Klubben Bilarna

Kolla ! Här är en ny undersida under ”Klubben”. Vi tänker oss att fylla på lite då och då med huvudsakligen foton som visar klubb-
medlemmars aktiviteter, renoveringar, tips mm . Alltså så’nt som inte är träffreferat och inte hårdfakta om klubben som sådan.