Rootes Car Club Sweden.  Ordf. Christian Carlsson tel 013-297279.   Mail: info@rootes.se

Startsida Kontakt Träff-foton Klubben Bilarna

Rootes Car Club Sweden

En klubb för dig som gillar Hillman, Humber, Singer, Sunbeam, Commer, Karrier.

Vi vill vårda, bevara och ha roligt med de fina bilarna från den engelska Rooteskoncernen.

Kom med i vår klubb !  

Ta en första kontakt via mail till  info@rootes.se
eller slå en signal till vår
ordförande Christian Carlsson på tel 0703-728106Webmaster:  Olle Lindberg
webmaster@rootes.se

Våra kära grannar
För Rootes-aktiviteter i Norge och Danmark se deras egna hemsidor : www.rootes.no och www.rootes.dk

Vår Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/15118 54728914841

Klubben är ansluten till
Motorhistoriska riksförbundet.


Du har väl koll på vår Face Book-sida ?
Vår Facebooksida är till för en sluten grupp av Rootes-vänner. Det betyder att du måste ha ett FaceBookkonto och be om tillträde till vår grupp. Det ger en tydligare känsla av gemenskap än om sidan vore fritt öppen. Här är adressen : www.facebook.com/groups/1511854728914841

Klubbtidningen ROOTES  MAGAZINE är en av medlemsförmånerna. Den utkommer med fyra nummer per år och trycks helt i färg i A4-format. Antalet sidor kan vara 24, 28 eller 32. Vi välkomnar alla bidrag i form av texter och bilder till tidningen. Maila till redaktor@rootes.se

En annan medlemsförmån är möjligheten att teckna samlar-
fordonsförsäkring genom MHRF/Folksam.Det finns särskilda
försäkringsansvariga i klubben som hjälper dig med ansökan.
Maila till info@rootes.se
De exakta försäkringsreglerna hittar du på denna webbsida: https://mhrf.se/forsakring

Vår sommarträff 2024, tillika Nordisk Rootesträff hölls i Värmland 14-16 juni med stort deltagande och ett fint program. Det var i vanlig ordning grillning och åk-runda men också museumbesök, glassfrossa och tid för allmänt mingel och lite försäljning.
Medlemskap i klubben

kostar 350 kr /år. Beloppet insättes på plusgiro 4658063-5 efter kontakt med kassören Maj-Britt Ericsson tel 0730-366863 som kan ange ev. annat betalsätt

Klubbens
försäkringsman:

Lars-Inge Karlsson
tel 070-5370748

Styrelsen:

Ordf.: Christian Carlsson tel 0703-728106 Vice ordf.: Lars Emilsson, tel 0730-914546
Sekreterare: Lars-Inge Karlsson, tel 0705-370748 Kassör: Maj-Britt Ericsson, tel 0730-366863 Alla nås på samma mail-adress:
info@rootes.se

På vår hemsida uppdateras numera bara
denna förstasida.

 Många tillfällen i sommar träffa Rootes-vänner
  
Notera följande datum:
    5-7 juli RO
OTES-TRÄFF i Målerås. Kontaktpersoner Bosse 0705-467501 &    Olle 0729-760005 Mer info nedan och i klubbtidn.
   
3 augusti British Motor Meet Hjo. Vår kontakt Jan 0723-733350
   
25 augusti (troligen) Veterandag Eskilstuna. Vår kontakt Christian 0703-    728106

MÅLERÅS INSTÄLLT P.G.A LITET INTRESSEIngen visste innan att Värmland är de smarriga glassarnas landskap